Kontakty

Před první návštěvou u nás ...

  • Přijďte o 15 minut dříve, od Vás požádame o vyplnění vstupního anamnestického dotazníku a souhlasu s poskytováním informací. 
  • Na první návštěvu si s sebou prosím přineste kartičku pojištěnce a velký panoramatický snímek celého chrupu, pokud Vám byl během posledních dvou let zhotoven.
  • Doprovod rodičů (zákonných zástupců) při ošetření dětských a mladistvých pacientů požadujeme až do dovršení jejich plnoletosti.